Bestyrelsen i Ribe Tennis Klub

Formand 
Kåre Welinder
Strengevej 20  25632374  kaarewelinder@gmail.com
Kasserer
Bjarne Warming Jensen 
  41775741 bwj@easv.dk
Mikael Kodbøl
 
  22255984 kodbol@msn.com
Signe Sørensen
 
  21663329  signes56@gmail.com
Bjarne Krab
 
  21644920 bjarnekrab@msn.com
Klaus Barckmann
Kongensgade 4
24624495
 
kpb1501@gmail.com 
Peter Brix
 
 
peterbrixnoer@gmail.com
Suppleant
Hans Orehøj
 

Suppleant 
Maria Dam
   
 

Kontaktpersoner

Holdleder Division

Holdleder Liga 

Kåre Welinder

Hans Orehøj 

25 63 23 74

20 69 97 77 


Træningsansvarlig Frits Rasmussen 22 43 22 67 frasmussen@stofanet.dk
Træner Serie 1
og Q-tennis
Alexander Hansen

Træner juniorer Frits Rasmussen/Alexander Hansen
24 98 15 10

Ældretennis
Susanne Hvitved
29256146
susannehvitved@hotmail.com
 Voksenintro + letøvede Susanne Hvitved/John Hansen 29256146 susannehvitved@hotmail.com

Facebook

Kåre Welinder
Bjarne Warming
2563 2374

kaarewelinder@gmail.com

bwj@easv.dk 
 

Webmaster

Kåre Welinder 29 80 86 19 kaarewelinder@gmail.com
Bane- og klubhus-
ansvarlig
Jørgen Stagaard
Bjarne Krab
 
jstagaard@stofanet.dk
bjarnekrab@msn.com