Bestyrelsen i Ribe Tennis Klub

Formand 
Kåre Welinder
Strengevej 20 25632374 kaarewelinder@gmail.com
Kasserer
Bjarne Warming Jensen 
 41775741bwj@easv.dk
Mikael Kodbøl
 
 22255984kodbol@msn.com
Signe Sørensen
 
 21663329 signes56@gmail.com
Bjarne Krab
 
 21644920bjarnekrab@msn.com
Klaus Barckmann
Kongensgade 4
24624495
 
kpb1501@gmail.com 
Peter Brix
 
 
peterbrixnoer@gmail.com
Suppleant
Hans Orehøj
 

Suppleant 
Maria Dam
  
 

Kontaktpersoner

Holdleder Division

Holdleder Liga 

Kåre Welinder

Hans Orehøj 

25 63 23 74

20 69 97 77 


TræningsansvarligFrits Rasmussen22 43 22 67frasmussen@stofanet.dk
Træner Serie 1
og Q-tennis
Nichlas Junker42913048
Træner juniorerFrits Rasmussen/Nichlas Junker


60+ Tennis
Susanne Hvitved
29256146
susannehvitved@hotmail.com
 Voksenintro + letøvede Susanne Hvitved/John Hansen 29256146 susannehvitved@hotmail.com

Facebook

Kåre Welinder
Bjarne Warming
2563 2374

kaarewelinder@gmail.com

bwj@easv.dk 
 

Webmaster

Kåre Welinder29 80 86 19kaarewelinder@gmail.com
Bane- og klubhus-
ansvarlig
Jørgen Stagaard
Bjarne Krab
 
jstagaard@stofanet.dk
bjarnekrab@msn.com