Bestyrelsen i Ribe Tennis Klub

Formand 
Kåre Welinder
Strengevej 20 25632374 kaarewelinder@gmail.com
Kasserer
Bjarne Warming Jensen 
 41775741bwj@easv.dk
Mikael Kodbøl
 
 22255984kodbol@msn.com
Signe Sørensen
 
 21663329 signes56@gmail.com
Bjarne Krab
 
 21644920bjarnekrab@msn.com
Klaus Barckmann
Kongensgade 4
24624495
 
kpb1501@gmail.com 
Hans Orehøj
 
 20699777horehoej@gmail.com
Suppleant
Henrik Hein
 

Suppleant 
Malene Kjær Vesterager
 
30491982
 

 
UngdomsudvalgmedlemmertelefonMail
FormandMalene Kjær Vesterager30491982

Frits Rasmussen


Mikael Kodbøl


Jes Birkedal


Lars Bollerslev


Kontaktpersoner

Holdleder Division

Holdleder Liga 

Kåre Welinder/Hans Orehøj

Hans Orehøj 

25 63 23 74

20 69 97 77 


TræningsansvarligFrits Rasmussen22 43 22 67frits.rasmussen.mailgmail.com
Træner divisionsdamer
og Q-tennis
Alexander Hansen42913048
Træner juniorerFrits Rasmussen/Alexander Hansen


60+ Tennis
Susanne Hvitved
29256146
susannehvitved@hotmail.com
 Voksenintro + letøvede Susanne Hvitved/John Hansen 29256146 susannehvitved@hotmail.com

Facebook

Kåre Welinder
Bjarne Warming
2563 2374

kaarewelinder@gmail.com

bwj@easv.dk 
 

Webmaster

Kåre Welinder29 80 86 19kaarewelinder@gmail.com
Bane- og klubhus-
ansvarlig

Bjarne Krab
 

bjarnekrab@msn.com